Bə Suriyə Hələb şəhr terroriston hucumədə 76 nəfər kıştə və yarəjə bedən.

silah bə dast qətə terroriston ımruj Bə Hələb şəhər rəketinə hucumədə bə Suriyə 12 qılə ğeyre hərbiyə şəhrvandi kışte və …

De Azərbaycan Respublika Kiperi əlağon inkişaf.

Kiperı xarici koon vəzir de Azərbaycan Respublika əlağon inkişaf doeyu ıştə məmləkəti bərnamonku xəbəş do.

Ayətullah Əl-uzma Cənnəti:Amerkə deşmenə hərəkətış beynəlxalğə vədəon ləğv kardeş zınə.

Xobreqane rəhbəri məclisi rəisi votışe:Amerkə hərəkət bu 10 sori mıddət bə ironi zid sanqsiyaon dəvom doeyu beynəlxalğə vədəon ləğv karde …

Əmu Sami Yəmənədə canqi kastemon

Əmu Sami Yəmənədə canqi kastemon

Az.R -ədə əhali firəvonəti səviyyə bəzi Afrika məmləkətonsə sarue

Bismillahi rəhmani rəhim. Beynəlxalq Zəhmət Təşkilati 71 qılə məmləkəti əhali firəvonəti dair ıştə hesabat dərc kardəşe. Əyo məmləkəton əhali de …

Bə yəmənı Təez Səudiyə Ərəbıstoni hucumədə pakistanı 6 qılə deyovon kıştə bedən.

Bə yəmənı cənub Təez ostani Muxa şəhri sahil Səudiyə Ərəbıstoni həvoiyə hucumədə Pakistani 6 qılə deyovon kıştə bedən.

Fellaini Morinyoş məyus karde.

Mançester Yunaytedi dıminə hissədə bə meydon omə fitbolist Fellaini Morinyoş məyus karde.

Film

Şəkilon mərkəz