Mubarəkə rujə manqi oxonə cumə ruj Ğudsı beynəlxalğə ruj

Mubarəkə rujə manqi oxonə cumə ruj Ğudsı beynəlxalğə ruj

Azərbaycan Respublika cəmaət mubarəkə rujə manqi 23-ə şəvi mərasimışon ım məmləkəti məçiton huseyniyəonədə ve əzəmətin bərpoşon karde.

Azərbaycan Respublika cəmaət mubarəkə rujə manqi 23-ə şəvi mərasimışon ım məmləkəti məçiton huseyniyəonədə ve əzəmətin bərpoşon karde. Bə rəsə xəbon …

İron İslam Respublika xarici koon vəzir Turkiyə istanbul şəhri Ataturk ayreportdə terroristiyə tıpımonış məhkum karde.

İron İslam Respublika xarici koon vəzir Turkiyə istanbul şəhri Ataturk ayreportdə terroristiyə tıpımonış məhkum karde. Bə Fars aqenti xəbon əsosi …

Turkiyə 1 minnə vəzir Azərbaycan Respublika və Ğəzağıstanı məmləkətonku Turkiyə və Rusiyə əlağon addi kardeyu təşkil doə fəaliyyəton xoto təşəkkurış karde.

Turkiyə 1 minnə vəzir Azərbaycan Respublika və Ğəzağıstanı məmləkətonku Turkiyə və Rusiyə əlağon addi kardeyu təşkil doə fəaliyyəton xoto təşəkkurış …

Taleh Bağırzadə və çey həmməsləkonşon siyasi məhbus elan karde

Taleh Bağırzadə və çey həmməsləkonşon siyasi məhbus elan karde Bismillahi rəhmani rəhim. Norveçədə  "Forum 18" nominə Dini azadion müdafiə təşkilat …

Islandiyə ! çın turniri çoçinə komanda.

UFEA EURO 2016 turnirədə həmməkəsi bə təəccıb vardə komandəku qıləyni İslandiyə milli komandə be.joqo ki,ım sard iyən biyə cəzirə komandə …

Bə yəmənı cənub Səudi Ərəbestani təcavuzkarə təyyaron hucumədə qıləy ailə 7 qılə uzv əcumlədə 2qılə hırdən və 2qılə jen kıştə bedən.

Bə yəmənı cənub  Səudi Ərəbestani təcavuzkarə təyyaron hucumədə qıləy ailə 7 qılə uzv əcumlədə 2qılə hırdən və 2qılə jen kıştə …

HƏŞİ (idomə)

Kəynə eğandəş zanqi, Kijon bekardən vanqi. Şəv libosi evatdə, Ruşnə harco dəvətdə. Sukon bə di, bə obə Doydən çı ruji …

Boku de İrəvani rəsmi şəxson sıxanon miyono ziddiyət

Ermənestani xareci koon vəzir Edvard Nəlbəndiyan Azərbaycan Respublikə aparat və şubə muvin və xareci rabitəon modir Noruz muhəmmədofi sıxanonış Erməni …

Rəməzanə manq

Çandə sore ki, rəməzanı mıbarəkə manq de tuvustoni qamə fəsl ico bəy və həminə muvzo bois bəy rujə və rujə …

Film

Şəkilon mərkəz

Mubarəkə rujə manqi həxədə tolışə ruhani hac ağa Məhdizadə sıxanon

Mubarəkə rujə manqi həxədə tolışə ruhani hac ağa Məhdizadə sıxanon

Azərbaycan Respublika məmləkətdə şiəyon vəziyyət

Azərbaycan Respublika məmləkətdə şiəyon vəziyyət

Sosyal şəbəkonədə ironi tolışon fəaliyyət

Sosyal şəbəkonədə ironi tolışon fəaliyyət