Ostoro nakonə bəxşdar Çinqiz Şəkuri Tolış(Həşpər) şəhri bəxşdar vıjniyə bı.

Ostoro nakonə bəxşdar Çinqiz Şəkuri Tolış(Həşpər) şəhri bəxşdar vıjniyə bı. Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi Tolış şəhri idariyə şura …

Azərbaycan Respublika xarici koon vəziri muavin bə beynəlxalğə ğanonon etina nıkarde xoto ermənistanış məhkum karde.

Azərbaycan Respublika xarici koon vəziri muavin bə beynəlxalğə ğanonon etina nıkarde xoto ermənistanış məhkum karde. Bə APA xəbon əsosi Xələf …

Bə Turkiyə ironi xarici vəziri səfər

İron islam Respublika xarici koon vəzir de Turkiyə ali rutbəinə şəxson muzakirə kardeyu bə ım məmləkəti paytəxt şe. Bə İRNA …

Bə Suriyə cənub ğərb terroriston təşkil doə hucumədə 4 nəfər kıştə və yarəjə bedən.

Bə Suriyə cənub ğərb terroriston təşkil doə hucumədə 4 nəfər kıştə və yarəjə bedən. Bə Suriyə SANA aqentəti xəbon əsosi …

Avropə bo emiqranton daxil bıey mane bıey barədə vey çokə karikaturə

Avropə bo emiqranton daxil bıey mane bıey barədə vey çokə karikaturə

Buskets:be Messi əziyyətımon kəşe.

Serxiyo Buskets Barselona ispaniyəvıjə nimə mıdofiyəçi etırofış karde ki,Messi Barselona tərkibədə nıbe,boyis be ki,əmə de veyə əziyyəti Qladbaxı bobəmon.Barselona Çempiyonon …

Bə Səudion təcauzi yəmənıjon cəvob

Yəmənı hərbiyə  ğıvvon iyən çı məmləkəti milləti tərəfiku təşkil bə komitə uzvon  çı keşvəri cənubədə bə Səudi Ərəbestani hərbiyə mərkəzon …

Dınyo ictimaiyyət 26 sentyabr referendumi bə peştə Az.R taleku norohəte

Dınyo ictimaiyyət 26 sentyabr referendumi bə peştə Az.R taleku norohəte Bismillahi rəhmani rəhim. İMT xüsusi nümayəndə Mişel Foster 26 sentyabr …

ÇƏMƏ BANDON(dəvom)

Azərboycon – Xoşməkon! Kijə-kəvuli məydon! Xari bılbıl, səsinə, Duməzıncə, bibkin, Tətur, ğəce, kəjələ, Bət, bili, mıv, kırinqo, Pərisqili mərənqo! Moyon, …

Əxlağ, din, jimon(xoş əxlaği sohib be)

İslami mədəniyyətdə xoş əxlaği jığo əhəmiyətış heste ki, Xido Rəsol(s) qıləy sıxanədə hamiyedə: de yəğini az dıştə çokə əxlaği şəvədə …

Mıslımonon İbemoni Hərəkati rəis bə Azərbaycan Respublikə konistitusiyə əvəz karde etıroz

Azərbaycan Respublikə mısılmonon İbemoni hərəkati həbsdə bə rəis Hoci Tale Bağerzadə ıştə kişvəri Kanest tusiyə əvəz be referendum bərpo kardeş …

Film

Şəkilon mərkəz

Cənab doktor Ehsan Şəfiği zəhmət iyən nəzorətəndə mərhum ostad Haron Şəfiği 2 qılə kitob çap be

Cənab doktor Ehsan Şəfiği zəhmət iyən nəzorətəndə mərhum ostad Haron Şəfiği 2 qılə kitob çap be

İronədə məktəbon obe mınosibətiku tolışə muəllim cənab Həmidi Anbanı tolışə şəhriku sıxan kardə.

İronədə məktəbon obe mınosibətiku tolışə muəllim cənab Həmidi Anbanı tolışə şəhriku sıxan kardə.