Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Şənbə, 05 Noyabr 2016 12:46

Tolış Həştpər şəhri 6 qılə məntəğədə abanə manqi 13 minə ruji mərosim ki, İroni təğvimədə Beynəl-Xəlğ istikbari mıborizə kardeyo milli ruje mitinqgışon bərpo karde

Tolış Həştpər şəhri 6 qılə məntəğədə abanə manqi 13 minə ruji mərosim ki, İroni təğvimədə Beynəl-Xəlğ istikbari mıborizə kardeyo milli ruje mitinqgışon bərpo karde

Tolış Həştpər şəhri 6 qılə məntəğədə abanə manqi 13 minə ruji mərosim ki, İroni təğvimədə Beynəl-Xəlğ istikbari mıborizə kardeyo milli ruje mitinqgışon bərpo karde

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə