Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 06 Noyabr 2016 10:35

Livıyə sahilonədə mıhociron xılos kardey əməliyyot

Livıyə sahilonədə mıhociron xılos kardey əməliyyot

Livıyə sahilonədə mıhociron xılos kardey əməliyyot

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə