Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 13 Noyabr 2016 13:36

Həştpəri barzə təpəon bo varzışkoron qıləy neməte

Həştpəri barzə təpəon bo varzışkoron qıləy neməte

Həştpəri barzə təpəon bo varzışkoron qıləy neməte

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə