Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 27 iyul 2016 14:41

Cənab doktor Ehsan Şəfiği tolışə şer ım yolə ostadi qamə sədoədə iyən qıləy tojə tolışə nəğmə

Cənab doktor Ehsan Şəfiği tolışə şer ım yolə ostadi qamə sədoədə iyən qıləy tojə tolışə nəğmə

Cənab doktor Ehsan Şəfiği tolışə şer ım yolə ostadi qamə sədoədə iyən qıləy tojə tolışə nəğmə

Media

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə