Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə axşamı, 22 Sentyabr 2016 11:37

Tolışə şairon ıştə qamə sədoədə handə şeron

Tolışə şairon ıştə qamə sədoədə handə şeron

Tolışə şairon ıştə qamə sədoədə handə şeron

cənab Səmapur iyən Tolışə şairon sir Əli Nasir

Media

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə