Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 30 Oktyabr 2016 10:13

Polis bə "Nardarani hadisə" şohidon təzyiğ nişon dodə

Polis bə "Nardarani hadisə" şohidon təzyiğ nişon dodə

Polis bə "Nardarani hadisə" şohidon təzyiğ nişon dodə

Bismillahi rəhmani rəhim.

Boku Qonə Cinayəton Məhkəmədə de "Nardarani hadisə" əlağədar məhkəmə dəvom kardedə. Hokumət bə ciddi cəhde ki, çey bə imon əhli münasibətədə cinayət əməlon faş nıbo. Bə vəkilon təzyiğ nişon dodən, əvoni de Vəkilon Kolleqiyaku beğande təhdid kardedən. Oktyabri 26 -ədə məhkəmədə ifadə doə şohidon bə Sabunçi Rayon Polis İdarə bardəşone.

"İslamazeri.az" xəbə dodə ki, Valeh Abbasov, Samir Babayev və həniən 10 nəfər şohid bə polis şebə bardəşone. Valeh de Samiri məhkəmədə ıştə istintaği ifadə təsdiğ kardəşon ni. Valehi votəşe ki, Latınə əlifba hande zınedəni, bə müstəntiği nıvəştəy məcburən ğol kəşəşe. Həmonə ruji ə 10 nəfərşon va doə. Əmo Abbasov de Babayevi dənoəşone bə zindon. 1 sutkə bə diqə Valeh Abbasovşon sərbəst va doə, Samir Babayeviku həmonə ruji hiç qıley xəbə beşəni.

"Cenubnews.com" saytən 1 həftə bə nav Tural Allahverdiyev və Elşən Məhərrəmov nomədə 2 nəfər dini fəali Sabunçi Rayoni Məhkəmə tərəfo bə 10 sutkə zindonə cəzo məhkum be barədə nıvıştışe.

Boku hokuməti antiislamə siyasət i qılə de bə dini fəalon divon qəte orəxedəni. Boku şəhəri Biləcəri ğəsəbə 297 numrəninə məktəbədə dərson bə peştə de "Azərbaycanciəti təbliğ"i nomi  qıley bə dini zidd tədbir təşkil kardəşone. Bə tədbirədə bo şaqirdon filosof Asif Əfəndiyevi bə dini əleyh fikron təbliğ bıən. Valideynon bə ım hərəkəti ıştə  etirazon  votəşone.

Dini Komitə sədr Mübariz Ğorbanliən votedə ki, hətto kəonədə dini ayinon dəvunie ğədəğəne.

İm fakton Az.R hokuməti məmləkətədə islami intibahiku, şəhrvandon dini fəaliyyəti zümand beku canədə bə təşviş eqıne nişon dodə. Əmo rejim çanədə bə imon əhli ıştə zülmi vey bıko, anədə ıştə umri kutoh bəkarde, inşəallah.

İbrimi Zahirəddin.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə