Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 31 Oktyabr 2016 13:03

Hokuməti okırniə şosse roon boçi vılo bedə

Hokuməti okırniə şosse roon boçi vılo bedə

Hokuməti okırniə şosse roon boçi vılo bedə

Bismillahi rəhmani rəhim.

Pozə fəsıl Az.R həvosati voş-vəşəninə semone. İm sorən voşi bo məmləkəti jimoni xeyli problemon bə əməl vardışe. Boku şəhəri kanalizasiya xətton bərbod vəziyyəti nəticə əv be ki, paytaxti kuçon bə voşi ov ğərğ bin. Cəlilabad, Masalu, Ğuba rəyoni ərazion ovayzi eqətışe. Əhali çimi səbəbi bımədə vindedə ki, ovə kanalon çand sore ki təmiz nıkarde səbəbiku dərıjiən, voşə ovi okırnie holədə ni.

Respublika İnformasiya Vasiton  voşə semoni hokuməti okırniə tojə soşşe roon rıjnie həxədə xəbon pevolo kardəşone. "Trend" sayt Boku ən bohoə Dairəvi roy təke, "Report" lankon - Biləsər roy, "Salamnews" Cəlilabad - Soltankənd şosse roon rıjie həxədə nıvıştəşone. "Qafqazinfo" Binə ğəsəbə ro ki, cəmi 2 manq çimi bə nav "Azəravtoyol" müəssisə tərəfo okırniə bə, rıjie xəbə doəşe. Ğeyr-əz ımon Respublika əraziədə həniən co roon, məsələn, Ğuba -Xaçmaz, Şamaxı-İsmayıllı, Muğanlı - İsmayıllı, Lankon - Lik, Ğuba - Xınəlığ roonən rıjie barədə məlumaton hestin. "Azadlıq.info" nıvıştedə ki, İlham Əliyev bo Cəlilabad - Soltankənd roy okırnie ro 2013 - 2016 -minə soron 13 milyon 200 həzo mənot pul co kardəşbe. Anədə vəsaiti müğabilədə ım roy  ovi təsiri nəticədə bə bərbad vəziyyət eqınie, həmonə pulon hokuməti məmuron tərəfo dızdie fakti bə miyon bekardedə. Hejo ım korrupsiya nəticəy ki, Prokuratura bə anədə tojə okırniə şosse roon rıjie dair hiç qıley təhğiğat bardedəni.

Az.R Elmon Akademiya Coğrafiya İnstituti şebə müdir Nəriman Paşayevi votəşe ki, Respublika əraziədə şosse roon inşaədə bə vey yolə noğsanon ro doəşone. Texnoloqiyadə nəzərədə qətə bıə ğaydon əməl nıkarde nəticəy ki, ım roon jıqo rə bə bərbad  vəziyyət eqınidə.

İbrimi Zahirəddin.

 

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə