Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 21 Noyabr 2016 13:23

"Azərsun" əğılon zəhməti istismar kardedə

"Azərsun" əğılon zəhməti istismar kardedə

Bə ictimaiyyəti bəllie ki, "Azərsun holdinq" Az. R -ədə bə ərzağ məhsulon istehsal, idxal və ixraci nəzarət kardə əsas monopolist qıley şirkəte. "Politika.az" sayt xəbə dodə ki, nafkonə vaxtonədə dınyo 60 qılə boftə şirkəti əğılon zəhməti istismar karde səbəbiku Ezbəkistaniku pambə hırie imtina kardəşonbe. Isət bə Az.R ım şirkəti ixrac kardə məhsulonən embarqo təhlükə bə meydon omə. Çünki , çey istehsalatədə əğılon zəhməti istismar kardə fakton məlum bıən. İmişli rayoni Aranlı di məktəbi şagirdon i ğism   ım Holdinqi “Natural Green Land” di təsərrüfat müəssisə boğonədə de əno çınie məşğul be səbəbiku ım sor tosə ısət bə məktəb şedə nin. Im fakt həmonə di ümumtəhsil məktəbi direktor Malik Ğəhrəmanliən təsdığ kardəşe.

"Azadlıq.org" saytən Biləsuvar rayoni pambə hionədə 11 sınninə əğılon ko karde, həmən çəvon qıvoninə vəziyyəti barədə qıley məğalə dərc kardəşe. Ailə vəziyyəti qon be səbəbiku, məktəbi hətto kamsınninə şaqirdon deştə valideynon i vırədə de pambə qırd karde məşğulin ki, boştə hiç nıbo nunə pul ğəzənç karde bıznon. Valideynon bə ım sayti müxbiri votəşone ki, bəvon bo har kilo pambə 10 kopiq dodən. İmən vey kame. Əvon maştə saat 8-ku tosə hanqomi saat 6- i ko kardedən. Cəmi 5-6 mənot pul ğəzənc karde zınedən. Çəvon əğılonən 5 -6 kilo pambə bəzü qırd karde zınedən ki, ımən cəmi 50-60 kopiq kardedə.

Im vəziyyət sənibəton nişon dodə ki, Respublika iğtisadiyyati bə monopoliya dast dəşe xalği istismarış çı cürə şiddətin kardə, çey quzəranış çı cürə bə beçizə vəziyyət eğandə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə