Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə axşamı, 22 Noyabr 2016 13:37

Bundesliqə qədə Morinyo

Bundesliqə qədə Morinyo

Yuliyan Naqelzman çı Bundesliqə qədə Morinyo bə hisob omeydə.

Bə"Varzeshe se" sayti məlumati əsos,çoko ki,fevralə manqədə Hoffenheim klubi Yuliyan Naqelzmanış bo sərməşğçiyətiro bə xıdmət peqətey xəbəş mıntəşir karde,ım xəbə çı informasiyə vositəon koəkəon tərəfiku qıləy zərfəti unvanədə ğəbul be.deməkə ki,ım xəbə harçənd qıləy əcibə xəbə be,əmmo de Hoffenheimi şərayiti bə ico jəqo həm bə nəzə əcib omeydəni.Yuliyani fəğət 28 sinnış hestebe və çəy sinnış bəpe bıə fitboliston məşğçəti koyədə hiç qıləy təcrubəş nıbe.Hoffenheim ki,çı Almaniyə cənubi tərəfədə qıləy 3300 nəfərış bıə qıləy diye,ponə sori çı Almaniyə zumandə liqəku eqıniye marzədə be.əmmio ısət ım klub nəinki,bə jinə liqə qıniye mə`rəzədə ni,bəlkəm ısət çı Avropə 5 qılə zumandə liqə bıə Bundesliqə 5 qılə  vədə şıə klubonku bə hisob omeydə.bə Yuliyani ısət Almaniyədə qədə Morinyo həm voteydən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə