Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə axşamı, 01 Dekabr 2016 11:28

Ğazi ğıymət 100%, bərği ğıymət 57% boho be

Ğazi ğıymət 100%, bərği ğıymət 57% boho be

Bismillahi rəhmani rəhim

Azərbaycan Respublika Tarif Şura noyabri 28-minə ruji iclasədə ğaz, bərğ, mazut, bəzi dəvocati ğıyməton boho karde həxədə ğərar ğəbul kardəşe. Isət Respublika ictimaiyyətədə ən vey  ğaz və bərğı ğıyməton müzakirə hədəfin .  "Azxəbər.com" sayt xəbə dodə ki, yanvarə manqiku ov və kommunal xidməti ğıymətonən boho be bəzınen.

Tarif şura tojə sori yanvarə manqi 1- ku bo əhali ğazi 1 kub metri ğıymət 10 kopiqiku bə 20 kopiq, bərği 1 kilovati ğıymət 7 kopiqiku bə 11 kopiq pos kardəşe. Bı koədə əhali amoxt karde ro qıley limit noəşe. Yəni manqi tosə 125 kub metr ğaz, tosə 250 kilovat saat bərğ məsrəf kardə ailon çey puli de kanə ğıyməti avjor bəkarden. Təhlilqəron fikir jıqoe ki, ım xalqi səy bə dast dənoe ro qıley təbliğate. Çünki müasir  devrədə har qıley ailə ım limitisən xeyli vey ğaz və elektrik məsrəf karde məcburiyyətədey. "Azadlıq.info" sayt nıvıştedə ki, Az.R -ədə əhali tərəfo elektriki məsrəf, inkişaf kardə məmləkətonsə 2 kərə kame. Bə qorə hokuməti təyin kardə bı limiti əhali tərəfo əməl karde mümkün nıbə koe. 

Vəhədənə sori Boku hokumət bə İslami Həmrayəti Hənəkon və bə "formula-1" müsabiğati 317 milyon 300 həzo mənot xarc karde nəzərədə qətəşe. İğtisadşünas Nemət Əliyev votedə ki,  anədə məbləği müğabilədə məmləkəti əhali 1 sor 7 manqi dırozi həvoy de ğazi təmin karde mümkün əbi. 

Hokumət bı səfən ıştə bədxarcə siyasətiku dast kəşe əvəzi, ıştə xarcon çe xalqi cifiku bekardə vərdış dəvom kardışe.

İbrimi Zahirəddin.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə