Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Şənbə, 03 Dekabr 2016 12:50

Az.R -ədə şəhrvandon intihari səbəb çiçe

Az.R -ədə şəhrvandon intihari səbəb çiçe
Isət jəqo qıley ruj bedəni ki, Az.R Kütləvi İnformasiya Vasitonədə məmləkətədə intihar hadisə barədə məlumat dərc nıbo. Hətto Boku Metropoliteni rəhbəriyyət bə şəhrvandon müraciət karde məcbur bıə ki, əvon ıştə jimoni ğədi bıznon, bə jıqo hərəkəton ro nıdon.

 

 Hokumətən ım intiharon səpe ya de sükuti dəvardedə, yaanki çey əsl səbəbi niyo kardedə. Məsələn, dəvardə rujonədə Əhməd Nəsirovi metroədə ıştənış bə ğətari və şodoəşbe, təsadüfən səlomət mande. "Azadlıq.info" nıvıştedə ki, çey jeni ım hərəkəti səbəb kredit ğarzi doe nızne qorə banki ey şantaj kardeış votə. Əmo hokumətpərəst sayton nıvıştedən ki, Nəsirovi sə quya bə qij ome səbəbiku ğətari roy səpe dəqıniə.

Az.R Daxili Koon Vəzarəti məlumat doəşe ki, ım sori 9 manqi dırozi Respublikadə de intihar hadisə əlağədar 500 cinayətə ko bino kardə bıə. Ponə sori ım cürə koon miğdar 658 qılə bıə. Azərbaycani Hokuməti statistik rəğəmon çanədə səhih beyən bə həmə kəsi çok məlume. Əqər bə ım rəğəmi bovə bıkəmon, jəqo Respublikadə de miyonə hisobi təğribən har ruj 2 nəfəri intihar karde məlum bedə.

Noyabri 30 -minə ruji Bakıxanov ğəsəbədə 37 sınninə şəhrvad Fəzail Cəbrayılovi bəştə vəş jəşe, ıştənış sutə. Mərizxonədə həkimon çey jimon xilas karde zınəşon ni. Bı faciə barədə "lent.az" sayti xəbə doəşe.

 

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə