Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə, 09 Dekabr 2016 11:35

Masal nomo bə tolışə şəhri oşo varzışkaron Qilan ostani ğəhrəmaniyə musabığonədə 2 minnə vırəşon bə dast varde.

Masal nomo bə tolışə şəhri oşo varzışkaron Qilan ostani ğəhrəmaniyə musabığonədə 2 minnə vırəşon bə dast varde.
Masal şəhri oşo komanda Qilan ostani oşo ğəhrəmaniyə musabığədə ki hərəmi mudafiyə bıkə şəhid Cəmal Rəzi nomo Astanə Əşrəfiyə şəhrədə dəvarde merdon komandaədə 9 qılə ğızıl(tele) 2 qılə nığə və 1 bırınç bə dastışon varde və jenon komanda həm 1 ğızıl və 1 bırınç bə dastışon varde.

Bə Borna nəğli əsos Masal nomo bə xəbəriyə sayt elanış karde ım musabığədə 95 qılə varzışkar Qilan ostani mıxtəlif şəhronku Talo və Sanda baxşədə Astanə Əşrəfiyə şəhri musabığədə huzurışon hest bı ki Masal nomo bə tolışə şəhri varzışkaron merdon baxşədə sanda musabığədə de 9 qılə tele(ğızıl) 2 nığə və 1 bırınç tolışə varzışkaron Əmir Rıza Muntəzeri Həmid Rıza Yəzdani Əli Rıza Rusta Əli Purfəthi Əli Səfərpur Fərdin Purnəcəfi Saman Hacizadə Səid Aşuri  və Həmid Rıza İldari 1 minnə vırəşon qəte və Rəhim Rəməzanifərd Muctəba Rusta 2 minnə vırə  həmçinin Muhəmməd Huseyn Rəhimi 3 minnə vırəş bə dast varde .ki komandaon dılədə ım baxşədə 1 minnə vırə bə dast vardən və tolışə xanımə varzışkaron miyonədə həm Mərziyə İlzadi 1 minnə vırə bə dast vardə və Kiyana Hadipur həm 3 minnə vırə qətedə.

vote lozime ki çun Masal şəhri komanda oşo talo baxşədə varzışkarış nıbı cəmiyə nəticədə ım hənəkon 2 qılə hissədə muvəfəğ bedə Qilan ostani oşo ğəhrəmaniyə musabığədə 2 minnə vırə bə dast biyə.

ım komanda məşğçi(verd ədə) Behruz Təvəkkuli və komanda sərpərəst həm Səlman Aşuri be.

Rəşt şəhri komanda 1 minnə vırəş qəte və Some Səra şəhri komanda həm 3 minnə vırəş bə dast varde  bə 1 minnə nəfəron ğəhrəmaniyə hıkm iyən midal təğdim be.

 

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə