Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 11 Dekabr 2016 10:23

Suriyə antik əşyaon bə Avropa ğaçağ karde

Suriyə antik əşyaon bə Avropa ğaçağ karde

Suriyə antik əşyaon bə Avropa ğaçağ karde

Media

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə