Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 11 Dekabr 2016 10:27

Əzizə rəbiyuləvvələ manq iyən bə Xıdo Rəsul(s) bə dınyo omə ruji mınosibətiku tolışi zıvonədə molodnomə iyən cənab Vəcihəddin Həmidi sıxanon

Əzizə rəbiyuləvvələ manq iyən bə Xıdo Rəsul(s) bə dınyo omə ruji mınosibətiku tolışi zıvonədə molodnomə iyən cənab Vəcihəddin Həmidi sıxanon

Əzizə rəbioləvvələ manq iyən bə Xıdo rəsul(s) bə dınyo omə ruji mınosibətiku tolışi zıvonədə molodnomə iyən cənab Vəcihəddin Həmidi sıxanon

Media

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə