Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 11 Dekabr 2016 13:41

Serxiyo Ramos,Bernabeu mecuzəviyə fitbolist.

Serxiyo Ramos,Bernabeu mecuzəviyə fitbolist.
Serxiyo Ramos, çı Santiyaqo Bernabeu stadiyoni mecuzəviyə fitbolist bə hisob omeydə.

İspaniyədə Real Madridi klub ıştə rəğıbiku bə dumo mandeyədə ya mısovi bıeyədə,de zərfəti voteydən ki,çanədə Ramos qol jeydə,hənək dəvom pəydu bəkay və çı Reali pərəstışkoron de tosə 90-ə dəyğə bəştə klubi dəboxtey bovə kardedənin.

Bə"Varzeshe se" sayti məlumati əsos,dəvardə haftə be ki,Nyukəmpədə 89-ə dəyğədə Ramosi Realış çı dəboxteyku peroxne və ım şamqo həm ım fitbolisti qıləy mecuzəş əncom doe və hənəki oxonə dəyğəonədə deştə jıə qoli ıştə komandəş xilosış karde.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə