Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 14 Dekabr 2016 13:30

Arsenali dəboxteşe ,çı royaku bə kabus

Arsenali dəboxteşe ,çı royaku bə kabus
Premyer Liqə zinə hənəkədə Arsenal -çı royaku bə kabusi tərəf şe.

Arsenal ımsornə avqustə manqi miyənəku məğlub bedənıbe,nəhoyət zinə şanqo Qudisson Parkədə ım bə oxo rəse.bə "Varzeshe se" sayti məlumati əsos Vengeri şoqirdon sıftədə bə Evertoni bə qıləy qolışon je,əmmo əvon çımi bədiqə dıqlə qolışon harde və oxoyədə dəboxteşone.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə