Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 19 Dekabr 2016 13:24

Dınyo Messi iyən Ronaldo istilo jiyədə.

Dınyo Messi iyən Ronaldo istilo jiyədə.
Dınyo hejo jəqoən dıqlə astovə yəni Messi iyən Ronaldo istilo jiyədən.

Ğasbu kali şəxson çı dıqlə astovə yəni Messi iyən Ronaldo de iyənde mısobiğəku oqıniyən və çəş kardeən ki,co qıləy astovə dəvəşo.əmmo ijən ım dıqlə fitbolist deştə nışon doə hınəon dınyoədə fitboli ziyodə tərəfdoronış bə heyrət vadar kardə.

Bə "Varzeshe se"sayti məlumati əsos,vey qımon hesteb ki,həni ımsor "telıə(ğızılə) ləp" bə ım dıqlə astovə ne,bəlkəm bə co qılə fitbolisti bırəso.nəhoyətə oxoyədə ım priz bə potuğaliyəvıjə Ronaldo rəse və Messi dıminə vırədə ğərolış qəte.

Əmmo qıləy əcibə ko zinə ımbe ki,ım dıqlə superstaron bo qol jıeyro de iyənde mısobiğə dəvordıneşone.joqo ki,Ronaldo Dınyo Klubon Çempiyonəti finalədə 3 qılə qolış je və Messi çı Kataloniyə derbiyədə deştə ğəşənqə hənəki həmmə kəs,hətto Barselonə sərməşğçi Luyis Enrikeş həm bə təəccıbiş vodor kardeşe.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə