Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Şənbə, 24 Dekabr 2016 14:23

Feliks Maqati bə Istiğlal omey barədə bıə cəvob.

Feliks Maqati bə Istiğlal omey barədə bıə cəvob.
Almaniyəvıjə sərməşğçi Feliks Maqati bə Istiğlal omey barədə bıə cəvob.

Bavariya sabiğ sərməşğçi Feliks Maqati çı Əlirıza Mənsuryani əvəzi bə İroni İstiğlali klubi omey barədə şayiəon pevolo bıə.Bə "Varzeshe se" sayti məlumati əsos,Tehroni İstiğlal klubi bə Mənsuryani zəyifə nəticəon xoto.çın klubi rəhbəriyyət Feliks Maqati bə klub vardey barədə şayiəon pevolo bıə.əmmo Maqati Munhen şəhrədə bəştə ironıjə dusti doktor Mehrdad Nazimi votəşe ki,çın ironıjə klubi tərəfiku bəmı hiç qıləy təklif doey bıəni və az de tobə ımsornə fəsli oxo de Çini Şandunq klubi mığoviləm heste.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə