Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 21 Dekabr 2016 14:16

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Çərşənbə axşamı, 20 Dekabr 2016 15:43

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Çərşənbə axşamı, 20 Dekabr 2016 15:35

Çılə şəvi barədə bərnamə

Çılə şəvi barədə bərnamə
Bazar ertəsi, 12 Dekabr 2016 09:48

Xıdo eşğo çəmə eşğe Muhəmməd(s)

Cənab Zəbihulla Səmapur tolışi şinə zıvonədə Muhəmməd (s) moludnomə handə-mubarək bıbo həzrəte Muhəmməd(s) bə dınyo omə ruj iyən vəhdət haftə dəme
Bazar, 11 Dekabr 2016 14:18

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
İroni tolışə şəhronədə cımə ruji xutbəon
Ayətullah Dəstğeybe Şirazi şəhodəti sorqardımoni mınosibətiku
Suriyə antik əşyaon bə Avropa ğaçağ karde
Həzrət Məhdi(ə) imoməti təşkil be sorqardımon
Cümə axşamı, 08 Dekabr 2016 13:44

Həzrət imom Həsən Əskəri hidoyəti hidoyəti nur

Həzrət imom Həsən Əskəri hidoyəti hidoyəti novr
İroni islamiyə şura məclisədə Tolış(Həşpər) Rizvanşəhr və Masal şəhron cəmaəti nımoyəndə sıxanon  Amerkə notəmizə siyasəton iyən muğavemətiyə ixtisadi həxədə
Cümə axşamı, 08 Dekabr 2016 08:33

Muğavemətiyə ixtisad

Muğavemətiyə ixtisad
Çərşənbə, 07 Dekabr 2016 14:19

Azər manqi 16 minnə ruj tələbəon ruj

Azər manqi 16 minnə ruj tələbəon ruj
Tələbəon ruji mınosibətiku tolışə muvəfəğə tələbə cənab Elyasi sıxanon
Bazar ertəsi, 05 Dekabr 2016 14:00

Muhəmməd(s) hidoyəti dəvəşə həşi

Muhəmməd(s) hidoyəti dəvəşə həşi
Sənədinə filom kinomatoqırafiyadə jimoni realə təsvir
Bazar, 04 Dekabr 2016 14:05

Mərkəzi Asiya dəvardə haftədə

Mərkəzi Asiya dəvardə haftədə
Ələğsa məçitdə sioniston bə əzoni sədo mane bedən
Şənbə, 03 Dekabr 2016 16:05

Amerkəvıjon erğçiyə hərəkəton

Amerkəvıjon erğçiyə hərəkəton
Şənbə, 03 Dekabr 2016 15:55

21 minnə əsr və noə nukəti bino be

21 minnə əsr və noə nukəti bino be
Page 1 of 81