Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 11 Sentyabr 2016 14:33

Zihəccə 9 nə ruj

Zihəccə 9 nə ruj
Bazar, 11 Sentyabr 2016 14:25

Mina faciə

Mina faciə
Şənbə, 10 Sentyabr 2016 15:14

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Şənbə, 10 Sentyabr 2016 15:00

Mina faciə

 Mina faciə
Həzrət imom Muhəmməd Bağır(ə) şəhodəti sorqardımoni mınosibətiku
Yolə Rəhbəri mesaji həxədə hoci Famil Cəfərovi ehandımon
Çərşənbə, 07 Sentyabr 2016 14:53

Mina faciə

Mina faciə
Çərşənbə axşamı, 06 Sentyabr 2016 14:58

Mina faciə

Mina faciə
Çərşənbə axşamı, 06 Sentyabr 2016 14:45

Təbrizədə Asiya turizm vəziron iclos

Təbrizədə Asiya turizm vəziron iclos
Çərşənbə axşamı, 06 Sentyabr 2016 09:04

ımrujnə nəzə

ımrujnə nəzə
Bazar, 04 Sentyabr 2016 14:51

Terarizm

Terarizm
Bazar, 04 Sentyabr 2016 14:43

Mina faciə

Mina faciə
izdivac(vəyə) karde həxədə Tolışə alimə ruhani ironi xobreqane rəhbəri məclisədə Qilan ostani cəmiyyəti nomayəndə hac ağa Pərvayi  kamilə sıxanon
İroni yolə alim Əbureyhane Bironi ruji mınosibətiku
Bazar, 04 Sentyabr 2016 11:44

İzdivac qıləy mığəddəsə peyvənd

İzdivac qıləy mığəddəsə peyvənd həzrət Əli(ə) və həzrət Fatimə(s) vəyə kardə ruji mınosibətiku sentiyabri 3 minnə ruji bərnamə
Bazar, 04 Sentyabr 2016 11:10

İslami insonə həxon

İslami insonə həxon
Bazar, 04 Sentyabr 2016 11:02

İmoməti nəv minnə astovə məhzərədə

İmoməti nəv minnə astovə məhzərədə sentiyabri 2 minnə ruji həzrət imom Muhəmməd Təği(ə) şəhodəti sorqardımoni mınosibətiku
Bazar, 04 Sentyabr 2016 10:44

Terarizm

Terarizm sentiyabri 1 minnə ruji bərnamə
Bazar, 04 Sentyabr 2016 10:28

Ğərbədə insonə həxon ləğv be

Ğərbədə insonə həxon ləğv be sentiyabri 1 minnə ruji bərnamə
Çərşənbə, 31 Avqust 2016 14:44

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə