Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə axşamı, 30 Avqust 2016 15:01

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Bazar ertəsi, 29 Avqust 2016 15:45

De Terarizm mubarizə karde milləyə ruj

De Terarizm mubarizə karde milləyə ruj
Bazar, 28 Avqust 2016 14:08

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Şənbə, 27 Avqust 2016 14:53

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Cümə, 26 Avqust 2016 14:23

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Zəkəriya Razi ehtırom noə ruj və dəmon əsoxtə doktoron ruj
İronədə devlət haftə mınosibətiku Tolış(Həşpər) şəhrədə nəzərdə bə bərnaməon həxədə çı şəhri islamiyə şura uzv cənab mohəndes Ramin Babapur Şəkərədəşti məlumat dodə.
Cümə axşamı, 25 Avqust 2016 14:42

Ğərbədə insonə həxon ləğv be

Ğərbədə insonə həxon ləğv be
Çərşənbə, 24 Avqust 2016 14:28

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Çərşənbə axşamı, 23 Avqust 2016 14:01

İslami insonə həxon

İslami insonə həxon
İbne sina ironi yolə həkim- həkimon ruji mınosibətiku
Məçiti beynəlxalğə ruji mınosibətiku
Şənbə, 20 Avqust 2016 14:34

Əllamə Məclisi islami dınyo şeyx

Əllamə məclisi islami dınyo şeyx
Cümə, 19 Avqust 2016 14:16

Mərkəzi Asiya və Ğəfğaz

Mərkəzi Asiya və Ğəfğaz
Cümə, 19 Avqust 2016 14:08

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Amerkə nəzəku ironədə insonə həxon ləğv be barədə
Cümə axşamı, 18 Avqust 2016 14:33

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Çərşənbə axşamı, 16 Avqust 2016 14:31

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Bazar ertəsi, 15 Avqust 2016 14:39

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Həzrət imom Rıza(ə) bə dınyo omə ruji mınosibətiku