Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
İslam və insoniyə kəromət həzrət imom Rıza(ə) bə dınyo ome mubarəkə əyyami mınosibətiku
Bazar, 14 Avqust 2016 13:08

Ğərbədə insonə həxon ləğv be

Ğərbədə insonə həxon ləğv be avqosti 12-' b'rnam'
Bazar, 14 Avqust 2016 12:59

İslam və insoniyə kəromət

İslam və insoniyə kəromət avqostə manqi 22-ə bərnamə
Amerkə nəzəku ironədə insonə həxon ləğv be idda
Cümə axşamı, 11 Avqust 2016 15:27

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Cümə axşamı, 11 Avqust 2016 10:28

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Çərşənbə axşamı, 09 Avqust 2016 14:33

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Yəmənı məmləkətdə Səudi Ərəbestani cinayəton
Bazar, 07 Avqust 2016 14:36

Riyo olempikdə ironıjə varzışkaron

Riyo olempikdə ironıjə varzışkaron
Şənbə, 06 Avqust 2016 14:35

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Cümə, 05 Avqust 2016 16:38

Asiya və Ğəfğaz dəvardə haftədə

Asiya və Ğəfğaz dəvardə haftədə
Niqeriya şiəyon rəhbər şeyx Zəkzaki həxədə
Cümə axşamı, 04 Avqust 2016 15:36

Amerkə nəzəku ironədə insonə həxon ləğv beidda

Amerkə  nəzəku ironədə insonə həxon ləğv beidda
Həzrət Fatimə Məsumə(s) bə dınyo omə ruji mınosibətiku
Çərşənbə, 03 Avqust 2016 14:38

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Çərşənbə axşamı, 02 Avqust 2016 17:36

Bəhreynı milləti ğiyami həxədə

Bəhreynı milləti ğiyami həxədə
Bazar ertəsi, 01 Avqust 2016 18:39

Bə ironi zid Səudi Ərəbestani siyasəton

Bə ironi zid Səudi Ərəbestani siyasəton
Tubə karde həxədə tolışə bıvə cənab Həmidi sıxanon
Həzrət imom Cəfər Sadığ(ə) şəhodəti sorqardımoni mınosibətiku
Bazar ertəsi, 01 Avqust 2016 14:39

Ğərbədə insonə həxon ləğv be

Ğərbədə insonə həxon ləğv be