Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 01 Avqust 2016 14:33

Imrujnə nəzə(iyolə manqi 29-ə bərnamə)

Imrujnə nəzə(iyolə manqi 29-ə bərnamə)
Bazar, 31 iyul 2016 14:43

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Amerkə xarici vəzorətxonə insonə həxon ləğv karde bəhonədə ironi məhkum kardedə
Cümə axşamı, 28 iyul 2016 15:14

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Çərşənbə, 27 iyul 2016 14:39

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Çərşənbə axşamı, 26 iyul 2016 14:25

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Bazar ertəsi, 25 iyul 2016 14:14

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Bazar, 24 iyul 2016 14:40

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Mərkəzi asiya iyən Ğəfğazı muhimmə xəbəron
İron və beynəlxalğə təşkilati silsilə bərnamə
Cümə, 22 iyul 2016 14:28

Zurxaneiyə varzış

Zurxaneiyə varzış
Amerkə nəzəku ironədə insonə həxon problem
Cümə, 22 iyul 2016 11:22

Əmrujnə nəzə

Əmrujnə nəzə
Çərşənbə, 20 iyul 2016 15:05

İslami insonə həxon

İslami insonə həxon
Çərşənbə axşamı, 19 iyul 2016 15:07

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Bazar ertəsi, 18 iyul 2016 14:32

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Bazar, 17 iyul 2016 14:39

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
İroni yolə Moləvi şonas şair iyən təhğiğ əkə Məhdiyə Elahe Ğomşei həxədə-ım yolə alimi bə rəhmət şe mınosibətiku
Şənbə, 16 iyul 2016 14:32

İron və beynəlxalğə təşkilaton

İron və beynəlxalğə təşkilaton
Şənbə, 16 iyul 2016 14:26

Ğərbədə insonə həxon ləğv be

Ğərbədə insonə həxon ləğv be