Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bəhreynı devləti tərəfiku şeyx İsa Ğasımı şəhrvandəti həxi ləğv karde barədə
Çərşənbə, 13 iyul 2016 14:35

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Çərşənbə axşamı, 12 iyul 2016 14:40

Səudi Ərəbestani no loyiğə hərəkəton

Səudi Ərəbestani no loyiğə hərəkəton
İfaf və hicabi ruji mınosibətiku tolışə bıvə cənab Həmidi sıxanon
İroni  yolə rejissor Əbbas Kiyarostəmi bə rəhmət şe mınosibətiku
Şənbə, 09 iyul 2016 16:29

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Şənbə, 09 iyul 2016 16:15

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Şənbə, 09 iyul 2016 16:10

Ğərbədə insonə həxon ləğv be

Ğərbədə insonə həxon ləğv be
Şənbə, 09 iyul 2016 15:57

İslami insonə həxon

İslami insonə həxon
Fıtrə id çı insonon sənibəton təvəlludi ruj
Rujə idi həxədə Ostoro şəhrədə tolışə bıvə cənab Həmidi sıxanon
Çərşənbə axşamı, 05 iyul 2016 16:37

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Bazar, 03 iyul 2016 16:14

Rujə manqi istixfari manq

Rujə manqi istixfari manq
Ostoro şəhrədə Ğudsı beynəlxalğə ruji mərasimədə de tolışə dindarə vohə(kərimə ğıroni hafez) xanım Sadeği təşkil doə mısohibə
Mubarəkə rujə manqi həxədə tolışə ruhani hac ağa Məhdizadə sıxanon
Çərşənbə, 29 June 2016 15:28

Rujə manq istixfari manq

Rujə manq istixfari manq
Çərşənbə axşamı, 28 June 2016 14:47

Avropa İ bemoniku İnqiltərə xarix be

Avropa İ bemoniku İnqiltərə xarix be
Bazar ertəsi, 27 June 2016 14:34

Həzrət Əli (ə) fəziləton

Həzrət Əli (ə) fəziləton həzrət əli(ə) şəhodəti sorqardımoni mınosibətiku
Bazar, 26 June 2016 14:41

Rujə manq istixfari manq

Rujə manq istixfari manq
Ğədrə şəv iyən həzrət Əli(ə) zərbət hardə ruji mınosibətiku tolışə bıvə cənab Həmisi sıxanon