Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Şənbə, 05 Noyabr 2016 14:44

Vıjnımon və xışmqinə amerkəvıjon

Vıjnımon və xışmqinə amerkəvıjon
Şənbə, 05 Noyabr 2016 14:41

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Şənbə, 05 Noyabr 2016 13:18

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə noyabri 3 minnə ruji bərnamə
Cümə axşamı, 03 Noyabr 2016 13:07

De istikbori mıborizə aqahonə iyən hejo

De istikbori mıborizə aqahonə iyən hejo
Aban manqi 13 minnə ruji həxədə de fəalə tolışə bıvə Yaser Əzimi kəşə bə mısohibə
Aban manqi 13 minnə ruji mınosibətiku ironi islamiyə şura məclisədə Tolış Rizvanşəhr və Masal şəhri cəmaəti tolış zıvonə nomayəndə cənab Məhmud Kəkəri sıxanon
Aban Manqi 13 minnə ruji həxədə Qilan ostani islamiyə təbliğat idarə rəis tolış zəvonə ruhani hac ağa Yari sıxanon
Aban manqi 13 minnə ruji mınosibəti Tolış şəhri islamiyə təbliğat idarə rəis tolış zıvonə ruhani hac ağa Məlaeki sıxanon
De  istikbar mubarizə milliyə ruji mınosibəti Tolış şəhri islamiyə şura uzv cənab Yusifi sıxanon
Çərşənbə, 02 Noyabr 2016 12:42

Abani 13 de istikbori mıborizə ruj

Abani 13 de istikbori mıborizə ruj
Çərşənbə axşamı, 01 Noyabr 2016 14:12

De məsəkəson

De məsəkəson
De istikbar mubarizə karde milliyə ruji mınosibətiku tolışə bıvə cənab Vanəvayi sıxanon
De istikbar mubarizə milliyə ruji mınosibəti Ostoro iyən Həşpər(Tolış) şəhri islamiyə şura uzvon sıxanon
Bazar, 30 Oktyabr 2016 13:55

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
İtaliya məmləkətdə məçiton soxteyu mane təşkil karde
Bazar, 30 Oktyabr 2016 09:08

Mərkəzi Asiya və Ğəfğaz

Mərkəzi Asiya və Ğəfğaz
Həzrət imom Səccad(ə) şəhodətə şəvi mınosibətiku tolışə ruhani hac ağa Purşəhbazı sıxanon
Çərşənbə, 26 Oktyabr 2016 14:38

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə
Çərşənbə axşamı, 25 Oktyabr 2016 11:33

Imrujnə nəzə

Imrujnə nəzə oktiyabri 24 nə rujədə tolışi rədyo bərnamə
Tolışə fəalə bıvə cənab Şahrox Şəhabi sıxanon bədən tərbiyə haftə mınosibətiku