Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 26 Dekabr 2016 14:31

Frans futbol:heyrət vardə ironıjon.

Frans futboljurnali məlumatış doə ki,İroni milli fitbol komandə 2016-ə sori məğlub bıəni.
Sərdar Azmun,Klopi oxonə hıryə penc nəfərə siyohi miyono ğərolış qətə.
Almaniyəvıjə sərməşğçi Feliks Maqati bə Istiğlal omey barədə bıə cəvob.
ım sor yəni 2016-ə sori İroni milli fitbol komandə Asiyə həmməysə çokə komandə elan be.
Mənçester Siti fitbolist Sterlinqi votəşe ki,Qvardiyola çımıku ıştə fırsətonku çok-çoki oko doey tələb kardedə.
Bazar ertəsi, 19 Dekabr 2016 13:31

Dınyo Messi iyən Ronaldo istilo jiyədə.

Dınyo hejo jəqoən dıqlə astovə yəni Messi iyən Ronaldo istilo jiyədən.
Bazar ertəsi, 19 Dekabr 2016 13:24

Dınyo Messi iyən Ronaldo istilo jiyədə.

Dınyo hejo jəqoən dıqlə astovə yəni Messi iyən Ronaldo istilo jiyədən.
Mançester Yunaytedi sərməşğçi Morinyo elanış karde ki,Zlatani sabitış karde ki,əv qıləy supermene.
Çərşənbə, 14 Dekabr 2016 13:30

Arsenali dəboxteşe ,çı royaku bə kabus

Premyer Liqə zinə hənəkədə Arsenal -çı royaku bə kabusi tərəf şe.
İron İslam Respublika qonə taekvandoçi Azərbaycan Respublika paytəxt Boku şəhri final musabığədə bə ğızıl medalış bə dast varde.
Bazar ertəsi, 12 Dekabr 2016 12:59

Ənsarifərd bə Panatinakos ovaştedə.

İroni milli komandə fitbolist Ənsarifərd bə Yunanıstoni Panatinakos klubi ovaştedə.
Serxiyo Ramos, çı Santiyaqo Bernabeu stadiyoni mecuzəviyə fitbolist bə hisob omeydə.
Masal şəhri oşo komanda Qilan ostani oşo ğəhrəmaniyə musabığədə ki hərəmi mudafiyə bıkə şəhid Cəmal Rəzi nomo Astanə Əşrəfiyə şəhrədə dəvarde merdon komandaədə 9 qılə ğızıl(tele) 2 qılə nığə və …
Bazar ertəsi, 05 Dekabr 2016 13:33

Fellaini Morinyoş məyus karde.

Mançester Yunaytedi dıminə hissədə bə meydon omə fitbolist Fellaini Morinyoş məyus karde.
Bazar, 04 Dekabr 2016 14:29

232-ə "Elklassiko" mısovi orəxe.

fitboli dınyoədə həmməysə yolə hənək bıə "Elklassiko" mısovi orəxe.
ironi nımoyəndə Soheyl Vahedi snoker varzışi beynəlxalğə rəğabətonədə dınyo ğəhrəman be
Şənbə, 26 Noyabr 2016 14:07

Qvardiyola çıro Messiş piyedəni?

Qvardiyola çıro Messiş piyedəni? Qvardiyolə xəbə konfransi faxti bə jurnaliston doə cəvob.
Çərşənbə, 23 Noyabr 2016 13:37

UEFA Çempiyonon liqə pencminə turniri hənəkon

UEFA Çempiyonon liqə pencminə turniri hənəkon və iyo arıştə bıə rekord.
Çərşənbə axşamı, 22 Noyabr 2016 13:37

Bundesliqə qədə Morinyo

Yuliyan Naqelzman çı Bundesliqə qədə Morinyo bə hisob omeydə.
Bazar ertəsi, 21 Noyabr 2016 14:01

Qvardiyola:Joqo çiyedə çempiyon nibəbemon.

Mançester Siti sərməşğçi votəşe ki,joqo çiyedə əmə çempiyon nibəbemon.
Page 1 of 29