Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə axşamı, 27 Oktyabr 2016 13:32

Morinyo oxo Mənçester Sitiş barde

Zinə İngiltərə kişvəri kuboki hənəkon dəvordıney be ki,Mənçeste Yunayted Ortafordədə ıştə həmşəhriyə klub bıə Mənçester Sitiş de 1-0 hisobi bardeşe.
Çərşənbə, 26 Oktyabr 2016 13:54

Morinyo:Mənçesterədə jimon faciyəy

Bə "Varzeshe se"sayti məlumati əsos,Mənçester Yunayted bə Çelisi  4-0 hisobi məğlub bıey bədiqə,bə ın klubi sərməşğçi Jose Morinyo ələyh ziyodə təzyiğon bino bıə.
Çərşənbə axşamı, 25 Oktyabr 2016 12:38

Xodadad Əzizi Məşhədi komandə texniki mudir be.

Bə"Varzeshe se"sayti məlumati əsos Məşhəd şəhri "Siyahcameqan" komanda bın rujonədə çokə əhvol-ruhiyyəş ni və əve bın komandə koməq kardeyro ironi məşhurə kanə fitbolist bıə Xodadad Əzizi çın klubi texniki mudirışon …
Çərşənbə axşamı, 25 Oktyabr 2016 09:39

İroni cıvonon fitbol milli komanda 2 Uzbəkestan 0

İroni cıvonon milli fitbol komanda Uzbəkestanı komanda vədə ve zumand bə ğələbə nail omə  və bə Cənubi Korreya 2017 minnə sori dınyo çempiyonati roş pəydo karde. Im musabığə zinə şanqo …
Bazar ertəsi, 24 Oktyabr 2016 12:38

Ronaldo əcib-ğəribə hərəkəton.

Zinə La Liqa çempiyonətədə Real Madridi Ateltiko Bilbaoş de 2-1 hisobi bardeşe.Moratta 83-ə dəyğədə ğələbə qoli jıey bədiqə,Ronaldo ıştə dastış de ofsaydi işorə bəpe rostış karde və ım ko sosyal …
Zinə La liqədə hənəkon dəvordıney be ki,çımon həmməysə ğalmağalinə hənək Barselona de Valensiya miyono bıə hənək be.Barselona oxoyədə de 3-2 hisobi və de Messi ziyodə cəhdi zəhməti be.
Şənbə, 22 Oktyabr 2016 12:53

Fransa Marsel komandə Azmuni hıriye dumue.

Bə "Varzeshe se" sayti votey əsos,Fransa Marsel komandə bo Rostovi fitbol komandə uzv bıə İronıjə Sərdar Azmuni hıryero qıləy nımoyəndəş bə Rusiyəş vığandə və əy bə Marsel transfer kardeyro mızokirəon …
İroni kəbedi varzışi milliyə komanda 28 bə 22 Cənubi Koreyya komanda məğlub kardə və bə 5 nə beynəlxalğə rəğabəton final ro pəydo kardə. Im hənək Hindostanı Əhməd-Abad şəhrədə bərpo bı.
Zinə Avropədə Çempiyonon Liqə turnir de həssosə hənəkon yodo mande.joqo ki,İspaniyə Barselona komandə ıştə kanə məşğçi bıə Qvardiyolə komandə Mançester Sitiş de Messi hət-triki  iyən de Neymari iqlə qoli 4:0 …
Çərşənbə, 19 Oktyabr 2016 13:01

Real Madrid -Legiya 5:1

Zinə avropədə Çempiyonon Liqə hənəkon dəvordıney bıə ki,Madridi Real komandə ıştə meydonədə Polşə Legiya komandəş de 5:1 hisobi bardəşe.
Bazar ertəsi, 17 Oktyabr 2016 12:57

Venger:bo Ozili oqəteyro bəbe bank bıdızdəmon.

Bə "Varzeshe se"sayti xəbə əsos,Arsenali sər varzədə Arsen Vangeri votəşe ki,Ozili de Arsenali mığovilə de tosə 2018-ə soriye.əmmo əv ıştə dastmızdi və maaşi vey kardey fikədəy.az həm votedəm ki,bəmı qıləy …
Bazar, 16 Oktyabr 2016 13:18

Perspolisi Əli Dayi komandəş barde.

Zinə ironi Liqə 8-ə turniri hənəkon dəvordıney be.Tehroni Perespolis komandə Nəfti komandəş de 3-0 hisobi bardeşe və bə turniri rəyisəti kardedə..Nəfti komandə sər varzədə ironi məşhurə fitbolist Əli Dayiye.
Bə "Varzeshe se" sayti xəbə əsos,italyəvıjə Roberto Mançini çı İngiltərə sərməşğçiyəti vəzifəş ğəbul kardəşni və votəşe ki,ısət bo ım ko qıləy mınosibə  zəmon ni.
Bə "Varzeshe se" sayti xəbə əsos,çı Dinamo Dehli varzeşiyə klubi mudir Canluka Zambrotta votəşe ki,umudəvomon qıləy ruj Zlatan İbrahimoviç bo hənək kardeyu bə Hindıston səfəkəy.
İroni milli fitbol komandə zinə 80 həzo əzodorə təmşoəkəyon çəşi vədə Cənubi Koreya milli fitbol komandəş de 1-0 hisobi bardeşe və de 10 imtiyozi bə cədvəli sədrəti kardedə.Rusiyə Rostov komandə …
Bazar ertəsi, 10 Oktyabr 2016 13:41

İtalyə Makedoniyəş çəy sahədə bardeşe.

Zinə Russia 2018 futbol turniri təsnifat mərhələ seminə turi hənəkon dəvordıniye be.İtalyə milli komandə Makedoniyəş çəy meydonədə de 3-2 hisobi məğlubış karde.
Bazar, 09 Oktyabr 2016 13:33

Germaniyə Çexiyəş barde.

Russia 2018 dınyo çempiyonəti mığəddimə hənəkon 2-ə tur Avropədə dəvordıney be.Almaniyə de 3-0 hisobi Çexiyə milli komandəş məğlub kardə.Tomas Mulleri dı kərə və Toni Krosi ikərə ləpış bə rəğib komandə …
Şənbə, 08 Oktyabr 2016 13:01

Iron 1-Uzbəkiston-0

 Russia2016 dınyo çempiyonati mığəddimə hənəkon həmmə ğitəonədə dəvomış karde.İroni milli komandə Daşkəndədə Uzbəkidstoni milli komandəş de 1-0 hisobi bardeşe və qrupədə de 7 imtiyozi liderəti kardedə.İroni ısətnə hənək Aşurə şəvi …
Cümə axşamı, 06 Oktyabr 2016 12:49

Buffon:Balotelli bə milli komandə oqarde bəzıne.

bə "Varzeshe se" sayti xəbə əsos İtalyə milli komandə bəvon Canluici Buffoni votəşe ki,Balotelli oxonə rujonədə vey çokə hənək kardedə və əv  ıjıqo dəvom bıdo,kardey bəzıne ijən bə milli komandə …
Çərşənbə, 05 Oktyabr 2016 12:57

İroni de Uzbəkistoni hənəki hakim məlum be.

Bə Asiyə Fitbol Konfederasiyə məlumati əsos maşkinə İroni de Usbəkirtoni hənəki hakim Avstraliyavıjə hakim Bencamin Vilyamz bəbe.