Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə, 22 Noyabr 2013 19:56

Dəçıke rəğabət Bokuədə

Fila yolə nışonəyu beynəlxaığə riğabət İron islam respublika dəçıkə kəson huzurəndə Azərbaycan Respublika paytəxd Boku şəhrəndə təşkil bə Im riğabətonəndə31 olkə şirkətışon kardə
Cümə axşamı, 21 Noyabr 2013 23:55

İroni saheliyə fotbol ğəhrəman be

İroni sahiliyə fotbol kamanda qilaniyə fotboliston  qoləndə Bıresili zumandə kamanda vədə bə ğələbə nail omin ım didori nəticə 4-4 be əmma penalti zərbəunədə İroni kamanda 3-1 ım didorış barde ım …
Cümə, 08 Noyabr 2013 09:29

Blatter Tehrandə

Fotboli beynəlxalğə fedrasiyoni rəis cuqlə ironıji uzviyətiku FİFA əndə xəbəş do əv votışe əmə fotboli hənəkəndə hicabi takardə jenonəndə heç qılə problemımon ni Bılater 2 ruj Tehrandə be
Çərşənbə, 06 Noyabr 2013 12:33

Kaspi- lankoni lankono təlim- məşğ bino bedə.

Kaspi- lankoni lankono təlim- məşğ bino bedə. Klub-daxiliə iclasi bəpeşt kaspi lankon komandə bə lankon dəroqıniə. qeyd bıkəmon iclasədə qeyd bıə oxnə məğlubiyyəton nəticəon mızokirə bıə və klubi rəhbəron və …
kaspi lankoni nav hənəki bıə oxnə təlim məşq. mənbə: lankaranfc.com
Şənbə, 26 Oktyabr 2013 14:06

Xəzər lankon kamanda səbarzəti dastan

Xəzər lankon kamanda səbarzəti dastan
Azərbaycan respublikə xəzər lənkəran fotbol komanda tərəfdaron əsir qəte illət məlum be Bə xəbər 44 sayti xəbon əsasi azərbaycan respublika əmniyət təşkilat xəzər lənkəran fitbol komanda tərəfdaron Iştə dastədə qlə …
Page 29 of 29