Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə axşamı, 25 Sentyabr 2014 13:03

Tolışon ədəbiyə nido

Tolışon ədəbiyə nido
Çərşənbə, 17 Sentyabr 2014 14:10

Doktor Ehsan Şəfiği sıxanon

Doktor Ehsan Şəfiği sıxanon
Tolışon ədəbiyə nido- cənab doktor Anbəjə Ehsan Şəfiği sıxanon bıməsən
Çərşənbə, 03 Sentyabr 2014 13:56

Tolışon ədəbiyə nido(Əli Nasir)

Tolışon ədəbiyə nido(Əli Nasir)
Tolışə şeri barədə ostad Ehsan Şəfiği sıxanon
Ostad Ehsan Şəfiği sıxanon sıpiyə şer(azadə şeri) barədə
Tolışon ədəbiyə nido Doktor Ehsan Şəfiği tolışə şeri barəndə qəp jedə
Çərşənbə axşamı, 05 Avqust 2014 17:35

Tolışə zıvon ğəşənqe(Tolışə mahne)

Tolışə zıvon ğəşənqe(Tolışə mahne)
Çərşənbə, 23 iyul 2014 15:03

Tolışon ədəbiyə nido

Tolışon ədəbiyə nido
Ostad Ehsan Şəfiği sıxanon tolışin ədəbiyati barəndə
Tolışon ədəbiyə nido(Siyavəş şəfiği) tolışə alimi sıxanon
Cümə axşamı, 03 iyul 2014 08:41

Tolışə şeron

Tolışə şeron
Çərşənbə, 25 June 2014 14:39

Tolışon ədəbiyə nido

Tolışon ədəbiyə nido
Cümə axşamı, 19 June 2014 22:53

Tolışə şer doktor Ehsan Şəfiği

Tolışə şer    doktor Ehsan Şəfiği
Çərşənbə, 11 June 2014 16:21

Tolışon ədəbiyə nido

Tolışon ədəbiyə nido
Çərşənbə, 28 May 2014 15:03

Tolışon ədəbiyə nido

Tolışon ədəbiyə nido
Cümə axşamı, 22 May 2014 11:16

Tolışon ədəbiyə nido

Tolışon ədəbiyə nido Doktor Ehsan Şəfiği tolışə şer  
Cümə axşamı, 08 May 2014 19:16

Doktor Ehsan Şəfiği tolışə şer

Doktor Ehsan Şəfiği  tolışə şer
Çərşənbə, 23 Aprel 2014 15:19

Tolışi rədyo ədəbiyə baxş

Tolışi rədyo ədəbiyə baxş
Cümə axşamı, 10 Aprel 2014 13:43

Tolışə hunərməndi sıxanon

Tolışə hunərməndi sıxanon Suhrab zəhiri sıxanon mərhum Ğısmət xani həxədə