Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Tolışə muəllim iyən şair cənab Fəriborz Kəmali sıxanon və tolışə şeron
Tolışə şeri saxtar iyən ğolibi həxədə cənab doktor Ehsan Şəfiği Ənbəranı sıxanon
Tolışə ostad Allahverdi Bayrami   Azərboyconi tolışon ədəbiyot kitubi 13 minnə səhifədə tolışə lətifon həxədə
Çərşənbə, 09 Dekabr 2015 14:29

Tolışon ədəbiyə nido

Tolışon ədəbiyə nido
Ərbəine Huseyni(ə) mınosibətiku tolışə şairon qırdımon və Cəccad Rəhmani tolışə şeron
Cənab doktor Ehsan Şəfiği Ənbəran(Anbəj) tolışə şeron ım yolə ostadi qamə sədoədə
Çərşənbə, 18 Noyabr 2015 16:08

Tolışon ədəbiyə nido(tolışə şer)

Tolışon ədəbiyə nido(tolışə şer)
Cənab doktor Muhəmmə Musəddiğ Kəmali(Anbəj) Dəvijə numo bə tolışə şerə kitobiku vıjniyə şeron
Çərşənbə, 04 Noyabr 2015 18:57

Tolışon yolə şair Əli Nasiri şeron

Tolışon yolə şair Əli Nasiri şeron
Tolışə bıvə Sədullah Suleymanpurı sıxanon və tolışə nohə
Tolışon ədəbiyə nido(Tolışə məddah Muhəmməd Huseyni sədo)
Çərşənbə, 14 Oktyabr 2015 14:07

Tolışə ləkimon həxədə cənab Həmidi sıxanon

Tolışə ləkimon həxədə cənab Həmidi sıxanon
Təğvimədə Di ruji mınosibətiku tolışi rədyo ədəbiyə baxşədə cənab Şahrox Şəhabi sıxanon
Tolışi ədəbiyə nido-Nəriman Tolışi bə dınyo omə ruji təbrik votdəmon
Çərşənbə, 23 Sentyabr 2015 15:58

Tolışə şair Əli Nasiri şeron bıməsən

Tolışə şair Əli Nasiri şeron bıməsən
Tolışon ədəbiyə nido-cənab doktor Ehsn Şəfiği tolışə şeron
Çərşənbə, 09 Sentyabr 2015 14:56

Tolışon ədəbiyə nido

Tolışon ədəbiyə nido
Çərşənbə, 02 Sentyabr 2015 17:17

Tolışon ədəbiyə nido

Tolışon ədəbiyə nido
Cənab Doktor Muhəmməd Musəddiğ Kəmali Ənbəra(Anbəj) Dəvijə nomo bə tolışə şerə kitobi həxədə
Çərşənbə, 19 Avqust 2015 17:16

Tolışon ədəbiyə nido

Tolışon ədəbiyə nido