Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 12 Avqust 2015 15:42

Tolışon ədəbiyə nido

Tolışon ədəbiyə nido
Tolışon ədəbiyə sədo(cənab doktor Ehsan Şəfiği iyən tolışon yolə şair Əli Nasiri şeron)
Cənab doktor Muhəmməd Musəddiğ Kəmali Ənbəran(Anbəjı) tolışə şerə kitobi həxədə
Dəvijə nomədə bə anbəji tolışə ləhcədə 1 minnə şerə kiton cənab doktor Muhəmməd Musəddiğ(anbəj) ğələmədə
Dəvijə nomədə bə anbəji tolışə ləhcədə 1 minnə şerə kiton cənab doktor Muhəmməd Musəddiğ(anbəj) ğələmədə
Tolışon ədəbiyə nido-Yaser Kərəmzadə tolışə şerə kitobi həxədə
Aydin Bəyanifər mubarəkə tojə manqiku qəp jedə ıştə votə tolışə şeri handə və çəy qədə bıvə Daniyal Bəyanifər həm həmonə şeri nəğmə handəy
Çərşənbə, 17 June 2015 15:03

Ostad Səmapur iyən Əli Nasiri tolışə şeron

Ostad Səmapur iyən Əli Nasiri tolışə şeron
Nəcimə sənəti ruj və cənab doktor Ehsan Şəfiği sıxanon iyən şeron
Həzrət imom Zəman(ə) bə dınyo omə ruji mınosibətiku tolışon ədəbiyə nido bərnamə
Tolışə alim doktor Səbzəlipur tolışi və tati həxədə sıxan kardə
Çərşənbə, 20 May 2015 16:14

Tolışon beynəlxalğə iclos

Tolışon beynəlxalğə iclos
Tolışə nəşriyə iyən rujnaməon(doktor Əli Əbduli)
Çərşənbə, 06 May 2015 14:31

Tolışon ədəbiyə nido-Əli Nasir

Tolışon ədəbiyə nido
Doktor Əli Əbduli tolışə məsəlon kitubi həxədə
İroni yolə şair Sədi həxədə doktor Ehsan Şəfiği sıxanon
Çərşənbə, 15 Aprel 2015 14:46

Tolışi ədəbiyə nido

Tolışi ədəbiyə nido
İroni tolış şonasi mərkəzi rəis doktor Əli Əbdoli sıxanon
Çərşənbə, 01 Aprel 2015 13:53

Daniyal Bəyani fəri sıxanon və nəğmə

Daniyal Bəyani fəri sıxanon və nəğmə
Çərşənbə, 11 Mart 2015 14:15

Huşmənd Ğasemi tolışə nəğmə(lınqəriz)

Huşmənd Ğasemi tolışə nəğmə(lınqəriz)