Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 09 Dekabr 2015 12:32

Nardarani hadison digər keşvəronədə əks- sədo

Nardarani hadison digər keşvəronədə əks- sədo Bismillahi rəhmani rəhim. Nardaranədə Azərbaycan Respublika hokyməti repressiya əməlon nəticədə çanədə imon əhli şəhid be ısət çı Respublikaku kənoə məntəğonədən bə ictimaiyyəti norohəti səbəb …
Bazar, 06 Dekabr 2015 12:59

Nardaranədə tojə ğeylu-ğal

Nardaranədə tojə ğeylu-ğal  Bismillahi rəhmani rəhim. Dekabrə manqi 1 -ədə hokuməti polis və daxili ləşkəri hisson bə Nardaran hücum kardışone. Səbəbən əv be ki, hokumət noyabri 26 - ədə Nardarani …
  Hokumət keynə bəştə şəhrvandon tənəvəç bəmande? Bismillahi rəhmani rəhim. Az. Respublikadə 2 milyon 500 həzosən vey odəmi bə bənqon ğarz hestışone. Məmləkəti iğtisadiyyat tamamən behrani dılədə be səbəbiku əvon …
Boku hokunəti bə Əhli-beyt tərəfdaron münasibətədə repressiya hərəkəton dəvom Bismillahi rəhmani rəhim. Azərbaycan Respublika hokumət ıştə islamafobiya siyasəti, məxsusən bə Əhli-beyt tərəfdaron əleyh cinayətkar əməlon dəvom kardedə. Noyabrə manqi 26-ədə …
 Bismillahi rəhmani rəhim. Boku hokumət Respublikadə Əhli-beyt tərəfdaron zumand beku bərk təşviş dəvonidə. Əhali bəştə korpə əğılon əksərən dini, xüsusən, Məhəmməd, Əli, Həsən, Hüseyn, Fatimə, Zeynəb, Zəhra nomon nodən.  Im …
Çərşənbə axşamı, 24 Noyabr 2015 08:48

Milli Əmniyyəti Vəzarəti

Bismillahi rəhmani rəhim.  Prezident İlham Əliyevi de Milli Əmniyyəti Vəzarəti əlağədar sərəncom doə vaxtiku təğribən 1 manq dəvardə. Im müddətədə ey de hırdə biznesi, həmən de kemruk nəzarəti əlağədarən 2 …
Bazar, 22 Noyabr 2015 10:17

Azərbaycanədə vəhabizm.

Bismillahi rəhmani rəhim. Azərbaycan Respublika hokumət i tərəfədə bə dini fəalon divon qətedə, əvoni bə zindon dənodə, digər tərəfədə bə vəhabizmi dastəq və pərvərış dodə. Bə Milli Əmniyyəti Vəzarəti tərəfo …
Page 9 of 9