Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Boku hokuməti bə mədəniyyət və vərzeşi məsrəf 1 sorədə 3 kərə ziyod bıə Bismillahi rəhmani rəhim. Boku hokuməti devləti büdcə pur karde ro bə xeyli sərt tədbiron dast ğandəşe. Verqi …
Çərşənbə axşamı, 25 Oktyabr 2016 08:33

Boku hokumət ıştə repressiya hərəkəton dəvom kardedə

Boku hokumət ıştə repressiya hərəkəton dəvom kardedə Bismillahi rəhmani rəhim. Ağcabədi rayoni polisi dini fəalonədə Əzim Nəsibov, İlyas Sadıqov və Ğiyas İbrahimovi  bə rayoni rəhbəriyyəti dini əleyh tədbiron etirazi səbəbiku  …
Bazar ertəsi, 24 Oktyabr 2016 08:39

Boku hokumət pensiya sinni ziyod karde fikirədey

Boku hokumət pensiya sinni ziyod karde fikirədey Bismillahi rəhmani rəhim. "Azadlıq.info" sayt xəbə dodə ki, Boku hokuməti pensiya sinni ziyod karde fikir hestışe. Şura hokuməti zəmonədə pensiya sinn bo merdon …
Az.R kali məntəğon de ğazi təchizat bə  mışğıl eqıniə Bismillahi rəhmani rəhim. Dəvardə vaxtonədə məmləkəti İnformasiya Vasiton müntəzəm xəbə ədeyn ki, Respublika müxtəlif rayonon ğaz təchizatədə fasilon mevcudin. İsət sardon …
Hüğuğ müdafiə təşkilaton Az.R -ədə siyasi məhbuson siyahi elan kardəşone Bismillahi rəhmani rəhim. Oktyabrə manqi 18-ədə "Sülh və Demokratiya İnstituti"  direktor Leyla Yunus, "Besiyasiə məhbusə Azərbaycan" təşkilati koordinator Oqtay Quləliyev …
Azərbaycan ədəbiyyati klassikon Aşura ruji əzəmət vəsf kardəşone Bismillahi rəhmani rəhim. Isət həni tam oşkoe ki, İlham Əliyevi  rejim nəinki Az.R xalqon həmmey bə tırk peqordınie pidəşe, həmən şiə əhali …
Boku hokumət iğtisadi behraniku beşe roy peydo karde zınedəni Bismillahi rəhmani rəhim. Boku hokuməti ideoloqon daima votedən ki, hokumət iğtisadi behraniku beşe ro islahaton dəbəvunie, quya Referendumi bəpeştə bə islahaton …
Boku hokumət ıştə mürtəce siyasəti həniən zümand kardedə Bismillahi rəhmani rəhim. Az.R hokuməti bə Aşura əzadarəti əleyh bardə tədbiron xalqi arədə bə etirazi səbəb be. Əvon  ğədəğə və təhdidonku nıtarsin, …
Bazar ertəsi, 17 Oktyabr 2016 13:55

AFFA bə futbolçion 1 milyon mənot mükafat doəşe

AFFA bə futbolçion 1 milyon mənot mükafat doəşe Bismillahi rəhmani rəhim. 2017 -minə sori büdcə pur karde ro Boku hokumət xeyli sərt tədbiron bə jimon dəvunidə. Verqi dərəcon, cərimə miğdaron, …
Seyidon Az.R-ədə ıştə cəddi hurməti oqəte həxşon heste ya ne? Bismillahi rəhmani rəhim. Lankoni rayoni əraziədə qıley müğəddəs ziyarətqah heste. Əhali bey Seyid Xəlifə ocəğ votedə. Vəxte ki, sovet hokuməti …
Boku hokuməti bə Əhli-beyt(ə) tərəfdaron təzyiğ dəvom kardedə Bismillahi rəhmani rəhim. İlham Əliyevi hokumət Aşura əzadarəti vəy se ro bə Əhli -Beyt (ə) tərəfdaron təzyiğ və təhdidon dəvom kardedə. Lankonədə …
Hokuməti məhərrəmə manqi əzadarəti ğədəğən kardışe. Bismillahi rəhmani rəhim. Məhərrəmə manqi daxıl be, Boku hokuməti məmuron bə hərəkət vardəşe. Lankon şəhərədə əhli -beyt tərəfdaron əzadarati vəy se ro bə sərt …
Hokuməti bə xalqi mənafe zidd iğtisadi tədbiron Bismillahi rəhmani rəhim. Milli Məclisi İğtisadiyyat komissiya plenar iclasonədə vəhədənə sori devlət büdcə həcmi barədə müzakiron bino bıən. Im məlume ki, bə ımsori …
Boku hokuməti antişiə siyasət dəvom kardedə Bismillahi rəhmani rəhim. Az.R rəsmiyon daima votedən ki, devlət bə şəhrvandon dini hüğuğon hürmət kardedə,  bə həmə dini konfessiyon münasibətədə tolerant siyasət bə nav …
Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə dini telekanal oj karde təklif kardəşe Bismillahi rəhmani rəhim.  Bi rujonədə Ğəfğaz Mısılmonon İdarə sədr Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə votəşe ki, Respublikadə dini telekanal oj karde …
Şənbə, 01 Oktyabr 2016 10:08

Az.R Konstitusuya islahati əks -sədo

Az.R Konstitusuya islahati əks -sədo Bismillahi rəhmani rəhim. Sentyabri 26 -minə ruji Az.R -ədə Referendum dəvarde. Konstitusiya 29 qələ maddə əvəz kardışone. Demi əlağədar həm xaricədə, həmən məmləkəti daxilədə müxtəlif …
Dınyo ictimaiyyət 26 sentyabr referendumi bə peştə Az.R taleku norohəte Bismillahi rəhmani rəhim. İMT xüsusi nümayəndə Mişel Foster 26 sentyabr referendumi ərəfədə bə Boku səfər kardəşe, de hüğuğ müdafiəçion, müstəğil …
Bazar ertəsi, 26 Sentyabr 2016 08:18

Bo Az.R tarix pesoxtəkəson

Bo Az.R tarix pesoxtəkəson Bismillahi rəhmani rəhim. Har qıley xalqi və çey devləti tarix hestışe. Əmo ım tarix, təəssüf ki, həmişə obyektiv nıvıştə bedəni. Vey devlətonədə tarixi jıqo nıvıştedən ki, …
Bazar, 25 Sentyabr 2016 08:30

SOCAR əhaliku pul cəlb karde pidəşe

SOCAR əhaliku pul cəlb karde pidəşe Bismillahi rəhmani rəhim. Çanədə nati ğıymət boho be Azərbaycan Respublika Devlətə Natə Şirkəti xalqi pulon bə kovrə xarc karde hiç kəs diğğət nişon dodənıbe.  …
Az.R iğtisadiyyatədə ticari devriyyə 25% kam bıə Bismillahi rəhmani rəhim. İsət Respublika Mass -mediadə əsas müzakirə mevzu məmləkəti iğtisadiyyati vəziyyəte. Hokuməti kolhındə  siyasəti nəticəy ki, nati qıyməti saru eqıneku dəvardə …