Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə axşamı, 20 Dekabr 2016 15:39

Çılə şəvi həxədə Məzahir Əhədovi qəpon

Çılə şəvi həxədə Məzahir Əhədovi qəpon
Huseyniyə zairon dılədə tolışə dindarə bıvə sıxanon
Azərbaycan Respublika məmləkətiku Huseyniyə zairon dılədə tolışə dindarə bıvə sıxanon
Cümə axşamı, 24 Noyabr 2016 13:43

De məsəkəson

De məsəkəson
Çərşənbə axşamı, 15 Noyabr 2016 14:27

De məsəkəson

De məsəkəson
Ərbəine Huseyni(ə) matəmə əyyami mınosibətiku ironi Ostoro sərhədədə bə xıdməton
Çərşənbə axşamı, 01 Noyabr 2016 14:05

De məsəkəson

De məsəkəson
Çərşənbə, 26 Oktyabr 2016 15:02

De məsəkəson

De məsəkəson
Çərşənbə, 26 Oktyabr 2016 14:34

De məsəkəson

De məsəkəson  
Çərşənbə, 19 Oktyabr 2016 00:05

De məsəkəson

De məsəkəson
Çərşənbə axşamı, 11 Oktyabr 2016 14:16

De məsəkəson-məhərrəmə manqi mərasimon həxədə

De məsəkəson-məhərrəmə manqi mərasimon həxədə
Tolışon milliyə hərəkati həxədə Zahirəddinə boli sıxanon
Çərşənbə axşamı, 27 Sentyabr 2016 13:53

De məsəkəson

De məsəkəson
Tolışə şəhrvand Azərbaycan Respublikaədə tolışon vəziyyətiku qəp jedə
Cümə axşamı, 15 Sentyabr 2016 17:40

De məsəkəson

De məsəkəson
Qiləy tolışə cıvoni sıxanon Azərbaycan Respublikaədə bə tolışon vəziyyəti barədə
Azərbaycan Respublika və ironi tolışon milli rost bemonə hərəkati muğayisə
Çərşənbə axşamı, 23 Avqust 2016 14:04

De məsəkəson (Zabilə boli ehandımon)

De məsəkəson (Zabilə boli ehandımon)
Çərşənbə axşamı, 16 Avqust 2016 14:36

De məsəkəson-Zabilə boli ehandımon

De məsəkəson-Zabilə boli ehandımon
Çərşənbə axşamı, 09 Avqust 2016 14:37

De məsəkəson(Zabilə boli ehandımon)

De məsəkəson(Zabilə boli ehandımon)
Page 1 of 7