Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 30 Oktyabr 2016 09:09

Suriyə osmononədə tojə urusə pərəndə

Suriyə osmononədə tojə urusə pərəndə

Suriyə osmononədə tojə Urusə pərəndə

Media

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə