Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə axşamı, 08 Dekabr 2016 13:48

Tolışə musiği

Tolışə musiği
Çərşənbə, 07 Dekabr 2016 11:19

Davud Ənsari tolışə nəğmə

Davud Ənsari tolışə nəğmə
Cümə, 25 Noyabr 2016 13:26

Hac ağa Rəsul Cəvadi tolışə nohə

Hac ağa Rəsul Cəvadi tolışə nohə
Tolışon yolə hınə soyb Ğısmət xani sorqardımoni mınosibətiku noyabri 16 minnə ruj Ğısmət Xani sorqardımon be
Şənbə, 12 Noyabr 2016 23:09

Tolışə musiği

Tolışə musiği
Tolışə bıvə cənab Mehrab Məsrurı həxədə hozzı kardə mətləbon iyən çəy qamə sədoədə tolışə nəğmə bıməsən noyabri 3 nə ruji tolışi rədyo bərnamə
Tolışə hınə soyb Hadi Həmidi inə bə rəhmət şe mınosibətiku çı tolışə hınə soybi qamə sədo bıməsən
Tolışə musiği bərnamədə Sohrab Zəhiri inə bə rəhmət şe mınosibətiku hozzı kardə bərnamə
Cümə, 14 Oktyabr 2016 10:30

Tolışə mərsiyə

Tolışə mərsiyə ironi Masal nomo bə tolışə şəhri ləhcədə
Bazar, 09 Oktyabr 2016 08:36

Tolışə musiği

Tolışə musiği
Cümə axşamı, 29 Sentyabr 2016 13:27

Ğəffar Keşavərz tolışi handə

Ğəffar Keşavərz tolışi handə
Mehrab Məsrurı rəhmətən lilaləmin tolışə dini nəğmə
Cümə axşamı, 15 Sentyabr 2016 17:13

Mehrab Məsruri tolışə nəğmə

Mehrab Məsruri tolışə nəğmə Ərdə nomo bə tolışə di ğəşənqətiku handə
Çərşənbə, 14 Sentyabr 2016 14:09

Mehrab Məsruri hınə bıməsən

Mehrab Məsruri hınə bıməsən
Bazar, 04 Sentyabr 2016 10:33

Tolışə musiği

Tolışə musiği
Cümə axşamı, 25 Avqust 2016 18:49

Sohrab Zəhiri tolışə nəğmə

Sohrab Zəhiri tolışə nəğmə
Cümə axşamı, 18 Avqust 2016 15:10

Mehrab Məsruri tolışə nəğmə

Mehrab Məsruri tolışə nəğmə
Cümə axşamı, 11 Avqust 2016 15:30

Mehrab Məsruri tolışə nəğmə

Mehrab Məsruri tolışə nəğmə
Cümə axşamı, 04 Avqust 2016 15:33

Fərzad Ehsani tolışə nəğmə

Fərzad Ehsani tolışə nəğmə
Cümə axşamı, 28 iyul 2016 15:16

Mehrab Məsrurı tolışə nəğmə

Mehrab Məsrurı tolışə nəğmə
Page 1 of 8