Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə axşamı, 11 Avqust 2016 09:37

Məntəğə əmniyyəti təmin kardeyu İron və Azərbaycan Respublika mudafiyə həmkarəti karde rol

Məntəğə əmniyyəti təmin kardeyu İron və Azərbaycan Respublika mudafiyə həmkarəti karde rol

Ğırğizıstanədə bə ironi nakonə səfiri votışe:ironi mudafiyə sənaye inkişaf de Azərbaycan Respublika hərbiyə həmkarətion  inkişaf doeyu iyən ğəfğaz məntəğə əmniyyəti  təmin kardeyu çokə fursəte.

Əli Nəcəfi Xoşrodi de Moc nomo bə  aqentəti təşkil doə votımonədə sionist rejim və Azərbaycan Respublika hərbiyə həmkarətion təsiri barədə bə Tehron-Boku həmkarətion votışe:Tekaviv və Boku həmkarətionku nəşr bə xəbəron kənoədə İron və Azərbaycan Respublika mınosibəton bəpeə səthədəy və həmkarətion səth jıqo məsəlonku bə kəno bəpe inkişaf kardedə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə