Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 15 Avqust 2016 11:06

Həmzəman samenul hucəc həzrət imom Rıza(ə) səadətinə milad ruji sorqardımonədə qıləy əzəmətinə şoə mərasim Boku şəhrədə bərpo be.

Həmzəman samenul hucəc həzrət imom Rıza(ə) səadətinə milad ruji sorqardımonədə qıləy əzəmətinə şoə mərasim Boku şəhrədə bərpo be.

Həmzəman samenul hucəc həzrət imom Rıza(ə) səadətinə milad ruji sorqardımonədə qıləy əzəmətinə şoə mərasim Boku şəhrədə bərpo be.

Imamət və vilayət osmoni 8-ə novraniyyət həzrət imom Rıza(ə) aşığon bokuədə bə ironıjon əhle beyt(ə) huseyniyədə şoə mərasimon bərpo kardeədə ıştə eşğışon bəştə mola nışonışon do.

Hoci tale qamə sədo həm bə mərasimi məxsusə şur və mənəviyyətış doə be.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə