Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 17 Avqust 2016 10:12

Azərbaycan Respublika Şirvan şəhri milli parkədə tıpımoni nəticədə otəş qəte hasdisə bino bedə.

Azərbaycan Respublika Şirvan şəhri milli parkədə tıpımoni nəticədə otəş qəte hasdisə bino bedə.

Azərbaycan Respublika Şirvan şəhri milli parkədə tıpımoni nəticədə otəş qəte hasdisə bino bedə.

Bə APA aqentəti xəbon əsosi Azərbaycan Respublika ekoloqiya vəzorətxonə zinə elanış karde Şirvan şəhri milli parkədə tıpımon ım məmləkəti cənubədə  bə otəş qəte hadisə bois bedə.

Bə rəsə xəbəron əsosi ım hadisə de dasti soxtə bə bombaədə təşkil bə.

Vote lozime ki dəvardə manqi həm Şirvan şəhrədə mudafiyə sənaye mərkəzədə tıpımon bə 2 nəfəri kıştə be iyən bə 20 kəsi yarəjə be bois be.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə