Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə, 19 Avqust 2016 11:47

Azərbaycan Respublika məhkəmə ım məmləkətdə hizmət hərəkati rəhbər Fətullah Qulənı tərəfdaron barədə cinayət təhğiğaton obeku xəbəş do.

Azərbaycan Respublika məhkəmə ım məmləkətdə hizmət hərəkati rəhbər Fətullah Qulənı tərəfdaron barədə cinayət təhğiğaton obeku xəbəş do.

Azərbaycan Respublika məhkəmə ım məmləkətdə hizmət hərəkati rəhbər Fətullah Qulənı tərəfdaron barədə cinayət təhğiğaton obeku xəbəş do.

Azərbaycan Respublika məhkəmə sıxanəvot Eldar Sultanov elanış karde ki ım plan məmləkətdə Fətullah Qulənı tərəfdaron har qıləy ğeyre ğanoniyə koon vəy qəteyu təşkil bedə.

 

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə