Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 21 Avqust 2016 23:19

Azərbaycan Respublikaədə əmniyyətiyə tədbiron ve be dəlil

Azərbaycan Respublikaədə əmniyyətiyə tədbiron ve be dəlil

Azərbaycan Respublika vıjnımoni mərkəziyə komitə rəis ım məmləkətdə kanistusiya əvəz kardeyu bə şəhrvandon sədo doe mərasimi nez be mınosibətiku əmniyyətiyə tədbiron rost kardeku xəbəş do.

Bə Trend aqenti xəbon əsosi cəmaəti sədo doe mərasim sentiyabri 26-ə bərpo bəbe.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə