Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə axşamı, 23 Avqust 2016 10:40

Azəriyə hocion ədəd kam bəy

 Azəriyə hocion ədəd kam bəy

Azərbaycan Respublikaədə ğəfğazı mıslmonon idar həc mərasimi dəvoneyu çı məmləkəti zairon ədədi kam beku xəbəş doə.

Azərbaycan Respublika ğəfğaz mıslmonon idarə tərəfiku bə nəşr bə məlumaton əsosi hər çənd çı məmləkətiku bə Məkkə 1500 qılə zairi vığandeyu bə ğərul omə bimon əmmo nəhayətdə 1 həzo 50 nəfər bə həc mərasim şənin hestin.

Im xəbərəndə manati vədə dollari foydə rost be zairon ədədi kam de dəlil elan bəy.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə