Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 24 Avqust 2016 10:10

Azərbaycan Respublika siyasiyə eksperti votışe: İron cənubi ğəfğazı məmləkəton deşmen ni.

Azərbaycan Respublika siyasiyə eksperti votışe: İron cənubi ğəfğazı məmləkəton deşmen ni.

Azərbaycan Respublika siyasiyə eksperti votışe: İron cənubi ğəfğazı məmləkəton deşmen ni.

Oktay Ataxan de Səhər TV azəriyə kanali mısohibə bə ironi zid bəzi mediyaon deşmenə hərəkətonku işarəş karde və ıştə sıxanon dəvomədə votışe: tarixi qıləy vaxtədə ğəfğazı məntəğə çı ironi bəy  və bə siyasiyə cəhəton diğğət doe əsosi ım baxş çı ironi ğanoniyə ərazionku heste ki ironi əraziku co bəy bə ım məsələ diğğət doe əsosi  bəzi mediyaon ğəfğazı məntəğədə ironi nufuzi bəpe ğəfğazı məmləkəton koonədə bə arə dəşe nıznon.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə