Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə axşamı, 25 Avqust 2016 15:04

Bə Tale Bağırzadə Leyla Yunisi nıvıştə məktub

Bə Tale Bağırzadə Leyla Yunisi nıvıştə məktub

Azərbaycan Respublika siyasiyə muhaceronku qıleni bə ım məmləkəti mıslmonon ibemoni hərəkati rəisi nıvıştə məktubədə ım respublikaədə islamçiyə zindoniyon bevəcə vəziyyətiku ıştə niqəranətiş elan karde.

Bə Musavat sayti elanon əsosi Leyla Yunis bu Tale Bağırzadə nıvıştə məktubədə işarəş karde şımə iyən coqlə  əsir bə islamçion səlumətətiyu niqəranim

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə