Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Şənbə, 27 Avqust 2016 21:55

Aydin Ğolizadə:Ğəfğazı məntəğə İron Rusiyə və Turkiyəru veyə əhəmmiyyətış heste

Aydin Ğolizadə:Ğəfğazı məntəğə İron Rusiyə və Turkiyəru veyə əhəmmiyyətış heste

Ğəfğaz məntəğədə Baki rujnamə sər redəktori votışe:məntəğə muhimmə məmləkəton əcumlədə İron Rusiyə və Turkiyə Ğəfğazı məntəğə barədə mıştərəkə hədəfon və siyasəton domoədən.

Aydin Ğolizadə de səhər kanali azəriyə hissə təşkil doə mısohibədə əlavəş karde Ğəfğazı məntəğə strateqiya muvğeiyyət ım məmləkətonru veyə əhəmmiyyətış heste.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə