Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 28 Avqust 2016 11:08

Ermənistanı mudafiyə vəzorətxonə Boku elan kardə xəbəş Nəxcivanı osmonədə çı məmləkəti qıləy be pilotə təyyarə bə zəmin eğandeş be əsosış zınə.

Ermənistanı mudafiyə vəzorətxonə Boku elan kardə xəbəş Nəxcivanı osmonədə çı məmləkəti qıləy be pilotə təyyarə bə zəmin eğandeş be əsosış zınə.

Ermənistanı mudafiyə vəzorətxonə Boku elan kardə xəbəş Nəxcivanı osmonədə çı məmləkəti qıləy be pilotə təyyarə bə zəmin eğandeş be əsosış zınə.

Bə İRNA xəbon əsosi Ermənistani mudafiyə vəzorətxonə elanış karde ki ermənistanı be pilotə təyyarə bə zəmin eğande idda Azərbaycan Respublika tərəfiku həğiğətış ni.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə