Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə axşamı, 30 Avqust 2016 09:52

Ğəfğazı mıslmonon idarə rəis ğəfğazı məntəğə məmləkəton inkişaf nıkarde dəlilonku qıleni Ğərəbaği munağişəş elan karde.

Ğəfğazı mıslmonon idarə rəis ğəfğazı məntəğə məmləkəton inkişaf nıkarde dəlilonku qıleni Ğərəbaği munağişəş elan karde.

Ğəfğazı mıslmonon idarə rəis ğəfğazı məntəğə məmləkəton inkişaf nıkarde dəlilonku qıleni Ğərəbaği munağişəş elan karde.

Bə APA aqentəti xəbon əsosi Alla Şukur Paşazadə pəynə bə Çeçen muxtar respublika təşkil doə səfərədə Azərbaycan Respublika və Ermənistanı miyonədə Ğərəbaği munağişə həl karde zərurətiku işarəş karde və votışe:ım munağişə bə ğəfğazı məntəğə inkişafi mane bəy.

Paşazadə həmçinin Rusiyə prezidenti fəaliyyətonş Ğərəbaği munağişə həl karde iyən bə məntəğə oroməti oqordıneyu muhimmış zınə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə