Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 31 Avqust 2016 10:18

Azərbaycan Respublikaədə de hizmət hərəkati həmkarəti kardeyu məclisi 2 qılə nakonə nomayəndə dəstqir karde niyyətədə

Azərbaycan Respublikaədə de hizmət hərəkati həmkarəti kardeyu məclisi 2 qılə nakonə nomayəndə dəstqir karde niyyətədə

Azərbaycan Respublika məclisi nakonə nomayəndonku 2 nəfər iyən Azərbaycan Respublika diniyə təşkilati koon devlətiyə komitə rəis de Fətullah Qulən həmkarəti kardeyu dəstqir bə dəstqir kardə odəmon siyahiədə ğərorışon qətə.

Elşad İskəndərov iyən Ceyhon Osmanli bı rujonədə dəstqir bəben.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə