Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 07 Noyabr 2016 21:15

Azərbaycan Respublika xarici koon vəzorətxonə Ermənistanı tərəfiku Ğərəbaği nomi bə Artsax əvəz karde ğəroli vədə etirazış karde.

Azərbaycan Respublika xarici koon vəzorətxonə Ermənistanı tərəfiku Ğərəbaği nomi bə Artsax əvəz karde ğəroli vədə etirazış karde.

Azərbaycan Respublika xarici koon vəzorətxonə Ermənistanı tərəfiku Ğərəbaği nomi bə Artsax əvəz karde ğəroli vədə etirazış karde.

Bə Modern sayti xəbon əsosi Azərbaycan Respublika xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Hikmət Haciyev votışe: Boku devlət ermənistanı fəaliyyəton Ğərəbaği nomo əvəz karde beynəlxalğə ğanononku bə kənoş zınə.

Hikmət Haciyev votışe:İrəvan Ğərəbaği munağişəku ictimaiyyətdə bə fikon bə xətoə roon tərəfi bardeyuş zınə və ıştə sıxanon dəvomədə votışe ki əlbətdə ım hərəkət beynəlxalğə səthədə qıləy riyakarətiy.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə